Política de privacidade

O Titular infórmao sobre a súa Política de Privacidade en canto ao tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios que se poidan recoller durante a navegación polo Sitio Web: https://verticedeversos.gal

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (GDPR).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como das condicións recollidas no Aviso Legal.

Identidade do Responsable

Responsable: Carlos Lorenzo Pérez.
NIF: 34988603Z
Dirección: O Cobo, 6A, Oleiros, A Coruña – España.
Correo electrónico: carloslorenzo@carloslorenzo.gal
Páxina web: https://verticedeversos.gal

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular requirirá sempre o consentimento para o tratamento dos datos persoais, que poderá ser para unha ou varias finalidades concretas sobre as que o Titular informará previamente ao Usuario con absoluta transparencia.
Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para a finalidade ou finalidades para as que se solicita.
Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para a finalidade ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar polo sitio web non é necesario proporcionar ningún dato persoal.

Os casos nos que facilita os seus datos persoais son os seguintes:

Contactando a través dos formularios de contacto ou enviando un correo electrónico.
Ao facer un comentario nun artigo ou nunha páxina.

Dereitos

O Titular infórmalle que respecto dos seus datos persoais ten dereito a:

Solicitar acceso aos datos almacenados.
Solicitar unha rectificación ou eliminación.
Solicita a limitación do teu tratamento.
Opoñerse ao tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é de carácter persoal polo que debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que supón que calquera cliente, abonado ou colaborador que en calquera momento facilitou os seus datos, poderá poñerse en contacto co Titular e solicitar información. sobre os datos que gardou e como os obtivo, solicitar a súa rectificación, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a supresión dos devanditos datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos, deberá enviar a súa solicitude xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente ao enderezo electrónico: carloslorenzo@carloslorenzo.gal

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento dos datos persoais que lle incumpre infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento dos datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, escribe un comentario sobre un artigo ou unha páxina, se subscribe ao seu boletín, está a proporcionar información persoal da que o propietario é responsable. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por — Dinahosting — só como se describe nas páxinas:

Aviso legal
Política de privacidade

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes en función do sistema de captura de información:

Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais, entre os que poden estar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo da páxina web para atender as consultas do Usuario.
Por exemplo, o Titular utiliza estes datos para responder a mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou preocupacións que os Usuarios poidan ter sobre a información incluída no Sitio Web, o tratamento de datos persoais, cuestións relativas aos textos legais incluídos no Sitio Web, así como como calquera outra consulta que poida ter o Usuario e que non estea suxeita ás condicións do Sitio Web.
Formularios de comentarios: O Titular solicita datos persoais, entre os que poden estar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico e enderezo da páxina web para responder aos comentarios do Usuario.

Existen outras finalidades coas que o Titular trata os datos persoais:

Garantir o cumprimento das condicións recollidas na páxina de Aviso Legal e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden ao sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
Para apoiar e mellorar os servizos ofrecidos por este sitio web.
Para analizar a navegación do usuario. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do Usuario ao navegar pola Web cuxas características e finalidade se detallan na páxina de Política de Cookies.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Propietario toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas do sector para evitar a súa perda, uso indebido, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en: Dinahosting. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para obter máis información.

O Titular informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a organizacións alleas, salvo que a devandita cesión de datos estea cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun responsable. de tratamento. Neste último caso, a cesión de datos ao terceiro só terá lugar cando o Titular conte co consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, nestes casos requirirase o consentimento do Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre coas máis estritas normas de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se tivese visitado o outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre ti, usar cookies, inserir códigos de seguimento de terceiros adicional e supervisar a túa interacción mediante este código.

Política de cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesitas utilizar cookies, que son información que se almacena no teu navegador web.

Podes consultar toda a información relacionada coa política de recollida e tratamento de cookies na páxina Política de Cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é:

O consentimento do interesado.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais tratados polo Titular son:

Datos identificativos.
Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais facilitados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Navegación web

Ao navegar polo sitio web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír o enderezo IP, a xeolocalización, un rexistro de como se usan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden utilizar para identificarlo.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

O Propietario utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento de datos persoais que leven a cabo as páxinas web ás que se pode acceder a través dos distintos enlaces que contén o Sitio Web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Vostede acepta que os datos facilitados ao Titular son correctos, completos, exactos e vixentes, así como que os manteñan debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio Web, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos enviados ao Sitio Web, exonerando ao Titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do Sitio Web, declara que foi informado das condicións en materia de protección de datos persoais, acepta e consente o seu tratamento por parte do Titular na forma e para os fins indicados nesta Política de Privacidade.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín informativo ou facer comentarios neste sitio web, debe aceptar esta Política de privacidade.

Cambios na política de privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas do sector.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Este sitio web utiliza cookies propias para o seu correcto funcionamento. Ao facer clic no botón Aceptar, aceptas o uso destas tecnoloxías e o tratamento dos teus datos para estes fins.   
Privacidad